< version="1.0" encoding="utf-8"?> <![CDATA[Zebrum Lite]]> ru http://kirgizy.ru/ Mon, 29 Apr 2013 08:43:03 +0400 60<![CDATA[Приготовление пищи]]>http://kirgizy.ru/matkulkirg/prigotovlenie-pishchi/2013-03-07T00:00:00+00:00<![CDATA[Новые виды блюд]]>http://kirgizy.ru/matkulkirg/novye-vidy-blyud/2013-03-06T00:00:00+00:00<![CDATA[Мясная пища]]>http://kirgizy.ru/matkulkirg/myasnaya-pishcha/2013-03-05T00:00:00+00:00<![CDATA[Чай]]>http://kirgizy.ru/matkulkirg/chay/2013-03-03T00:00:00+00:00<![CDATA[Изменение питания]]>http://kirgizy.ru/matkulkirg/izmenenie-pitaniya/2013-03-01T00:00:00+00:00<![CDATA[Питание колхозников]]>http://kirgizy.ru/matkulkirg/pitanie-kolkhoznikov/2013-03-01T00:00:00+00:00<![CDATA[Молочная пища]]>http://kirgizy.ru/matkulkirg/molochnaya-pishcha/2013-03-01T00:00:00+00:00<![CDATA[Питание бедняков]]>http://kirgizy.ru/matkulkirg/pitanie-bednyakov/2013-02-28T00:00:00+00:00<![CDATA[Обувь]]>http://kirgizy.ru/matkulkirg/obuv/2013-02-26T00:00:00+00:00<![CDATA[Питание]]>http://kirgizy.ru/matkulkirg/pitanie/2013-02-26T00:00:00+00:00